Category2

Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -metalnih konstrukcija za građevinarstvo (stubova, greda, konstrukcija za mostove i sl.)
  • -industrijskih okvira od metala (skeleta za visoke peći, opreme za podizanje i manipulaciju i dr.)
  • -montažnih zgrada od metala: baraka, hala i drugih modularnih elemenata za izložbe i dr.
  • Ne obuhvata proizvodnju:
  • -delova za brodske i parne kotlove, del. 25.30
  • -delova za železničke šine, del. 25.99
  • -delova za brodove, del. 30.11
Category1
Category3