Category2

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

  • Ova oblast uključuje proizvodnju "čistih" metalnih proizvoda (kao što su delovi, kontejneri i konstrukcije), obično sa statičnom, nepokretnom funkcijom, za razliku od narednih oblasti (26-30), kojima je pokrivena proizvodnja kombinacija ili sklopova takvih metalnih proizvoda (ponekad sa drugim materijalima) u složenije uređaje, koji, ukoliko nisu čisto električni, elektronski ili optički, rade sa pokretnim delovima.
  • Uključena je i proizvodnja oružja i municije.
  • Ne obuhvata:
  • -specijalizovanu popravku i održavanje metalnih proizvoda, del. 33.1
  • -specijalizovanu montažu proizvoda iz ove grupe u građevinarstvu (npr. kotlovi za centralno grejanje), del. 33.20
Category1
Category3