Category2

Proizvodnja muzičkih instrumenata

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -žičanih muzičkih instrumenata
 • -klavijaturnih instrumenata sa žicama, uključujući i automatski klavir
 • -orgulja, uključujući i harmonijume i slične klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima
 • -harmonika i sličnih instrumenata, uključujući i usne harmonike
 • -duvačkih instrumenata
 • -udaraljki
 • -elektronskih muzičkih instrumenata
 • -muzičkih kutija, vašarskih orgulja, orgulja na parni pogon i dr.
 • -delova i pribora za muzičke instrumente: metronoma, tonskih viljuški, žica, diskova i valjaka za automatske mehaničke instrumente i dr.
 • -pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duvačkih instrumenta za davanje zvučnih signala
 • Ne obuhvata:
 • -umnožavanje snimljenih nosilaca zapisa (video-traka i diskova), del. 18.2
 • -proizvodnju mikrofona, pojačala, zvučnika, slušalica i sličnih delova, del. 26.40
 • -proizvodnju gramofona, magnetofona i sl., del. 26.40
 • -proizvodnju muzičkih instrumenata-igračaka, del. 32.40
 • -restauraciju orgulja i drugih istorijskih...
Category1
Category3