Category2

Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

 • Obuhvata:
 • -proizvodnju obrađenih bisera
 • -proizvodnju dragog i poludragog kamena, uključujući i proizvodnju industrijskog kvalitetnog kamena i sintetičkog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena
 • -brušenje dijamanata
 • -izradu nakita od plemenitih metala ili osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenitih metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili s drugim materijalima
 • -proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metalaili drugih metala prevučenih plemenitim metalima:
 • *posuđa (plitkog i dubokog), pribora za jelo, predmeta za toaletnu upotrebu, kancelarijskih predmeta, predmeta za religioznu upotrebu i dr.
 • -izradu tehničke ili laboratorijske opreme od plemenitih metala (osim instrumenata i njihovih delova):
 • *sudova za topljenje, lopatica, anoda i dr.
 • -izradu narukvica i kućišta za ručne satove, kutija za cigarete i dr. od plemenitih metala
 • -graviranje na ličnim predmetima od plemenitih i...
Category1
Category3
Footer1
Footer2