Category2

Proizvodnja olova, cinka i kalaja

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju olova, cinka i kalaja iz ruda
  • -proizvodnju olova, cinka i kalaja iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od olova, cinka i kalaja
  • -proizvodnju legura od olova, cinka i kalaja
  • -poluproizvodnju olova, cinka i kalaja
  • -proizvodnju žice od tih metala izvlačenjem
  • -proizvodnju staniola
  • Ne obuhvata:
  • -livenje olova, cinka i kalaja, del. 24.53 i 24.54
Category1
Category3