Category2

Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju nevatrostalnog građevinskog materijala od pečene gline: opeke, crepova, cevi za dimnjake i drugih cevi, odvoda i dr.
  • -proizvodnju podnih blokova od pečene gline
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.2
  • -proizvodnju nevatrostalnih keramičkih proizvoda za druge potrebe (osim za građevinarstvo), del. 23.4
Category1
Category3