Category2

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -aparata i cevi za zračenje (npr. industrijskih, medicinskih, dijagnostičkih, medicinsko-terapeutskih i istraživačko-naučnih)
 • -rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa, beta ili gama zrake
 • -CT skenera
 • -PET skenera
 • -opreme za magnetnu rezonancu (MRI)
 • -medicinske ultrazvučne opreme
 • -elektromedicinske endoskopske opreme
 • -medicinskih laserskih aparata
 • -pejsmejkera
 • -slušnih aparata
 • -aparata za sterilizaciju mleka i hrane zračenjem
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju solarijuma, del. 28.99
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here