Category2

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -optičkih ogledala
 • -optičke i sigurnosne opreme
 • -optičke opreme za pozicioniranje
 • -optičke opreme za uvećavanje
 • -optičkih upoređivača
 • -filmskih i digitalnih kamera
 • -projektora za filmove i dijaprojektora
 • -projektora
 • -optičkih mernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 • -sočiva, optičkih mikroskopa, dvogleda i teleskopa
 • -laserskih uređaja
 • Ne obuhvata proizvodnju:
 • -računarskih projektora, del. 26.20
 • -komercijalnih TV i video kamera, del. 26.30
 • -video-kamera za široku potrošnju, del. 26.40
 • -kompletne opreme koja sadrži laserske komponente, del. 26.60
 • -mašina za fotokopiranje, del. 28.23
 • -naočara svih vrsta, stakala za naočare i kontaktnih sočiva, del. 32.50
Category1
Category3