Category2

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

  • Obuhvata proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata. Takođe obuhvata proizvodnju medicinskih hemikalija i biljnih proizvoda.
Category1
Category3