Category2

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

  • Obuhvata:
  • -ispitivanje, usavršavanje i proizvodnju medicinskih aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji farmaceutskih preparata:
  • *antibiotika, vitamina, salicilne kiseline, acetisalicilne kiseline i dr.
  • -obradu krvi
  • -proizvodnju hemijski čistih šećera
  • -obradu žlezda i proizvodnju ekstrakata iz žlezda
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here