Category2

Proizvodnja ostale električne opreme

 • Obuhvata proizvodnju različite električne opreme, osim motora, generatora i transformatora, baterija i akumulatora, žičanih proizvoda, svetleće opreme i kućnih aparata.
 • Obuhvata proizvodnju:
 • -fiksnih punjača baterija
 • -električnih uređaja za otvaranje i zatvaranje vrata
 • -električnih zvona
 • -produžnih kablova napravljenih od kupljene izolacione žice
 • -ultrazvučnih (ultrasoničnih) mašina za čišćenje (osim laboratorijskih i stomatoloških)
 • -invertora u čvrstom stanju, aparata za ispravljanje struje, ogrevnih ćelija, regulisanog i neregulisanog pribora za napajanje
 • -pribora za neprekidno napajanje (UPS)
 • -ugušivača talasa (osim za voltažu na nivou distribucije)
 • -kablova, produžnih kablova i drugih setova električnih kablova od izolovane žice i sa konektorima
 • -karbonskih i grafitnih elektroda, kontakata i drugih električnih proizvoda od karbona i grafita
 • -delova akceleratora
 • -električnih kondenzatora, otpornika i sličnih elemenata
 • -elektromagneta
 • -sirena
 • -elektronskih semafora...
Category1
Category3