Category2

Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju izolovane žice i kablova od čelika, bakra i aluminijuma
  • Ne obuhvata proizvodnju:
  • -neizolovane žice, del. 24.34 i 24.41-24.45
  • -kablova za računarske uređaje, kablova za štampače, USB kablova i sličnih kablovskih setova ili sklopova, del. 26.11
  • -setova kablova, žičanih i sličnih setova kablova za motorna vozila, del. 29.31
  • -elektrosetova povezanih sa instaliranom žicom i konektorima, del. 27.90
  • -kablova za paljenje i ostalih kablova za automobile, del. 29.31
Category1
Category3