Category2

Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju keramičkih lonaca, sudova i sličnih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda
  • -proizvodnju nepomenutih keramičkih proizvoda
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju keramičkih sanitarnih proizvoda, del. 23.42
  • -proizvodnju veštačkih zuba, del. 32.50
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here