Category2

Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -uređaja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga):
 • *kućnih vaga i vaga za trgovinu, vaga za kontinuirano merenje, vagonskih vaga, tegova i dr.
 • -mašina i aparata za filtriranje i prečišćavanje tečnosti
 • -uređaja za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tečnosti i praha:
 • *pištolja za raspršivanje, aparata za gašenje požara, mašina za čišćenje peščanim mlazom, mašina za čišćenje parom i dr.
 • -mašina za pakovanje i uvijanje kao što su mašine za punjenje, zatvaranje, zaptivanje, kapsuliranje, označavanje i dr.
 • -mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pića
 • -mašina za destilaciju i prečišćavanjeu rafinerijima nafte, hemijskoj industriji, industriji pića itd.
 • -gasnih generatora
 • -kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovarajućih cilindara (osim za metal i staklo)
 • -centrifuga (osim separatora u mlekarama i sušilica za odeću)
 • -zaptivača i sličnih zaptivki izrađenih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala
 • -automata...
Category1
Category3