Category2

Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -rezervoara, cisterni i sličnih metalnih kontejnera, fiksno instaliranih, koji služe za skladištenje ili u proizvodnji
  • -metalnih kontejnera za kompresiju ili tečne gasove
  • Ne obuhvata proizvodnju:
  • -metalnih posuda, kada i sl. za pakovanje ili prenošenje robe, kapaciteta > 300 ℓ, del. 25.91 i 25.92
  • -transportnih kontejnera, del. 29.20
Category1
Category3