Category2

Proizvodnja ostalih obojenih metala

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju hroma, mangana, nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida
  • -proizvodnju hroma, mangana, nikla i drugih obojenih metala iz elektrolitički i aluminotermički prečišćenih otpadaka i ostataka tih metala
  • -proizvodnju legura hroma, mangana, nikla i dr.
  • -poluproizvodnju hroma, mangana, nikla i dr.
  • -proizvodnju nikl-kamenca
  • -proizvodnju žice od tih metala vučenjem
  • Ne obuhvata:
  • -livenje metala, del. 24.53 i 24.54
Category1
Category3