Category2

Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija

 • Obuhvata proizvodnju hemikalija primenom osnovnih procesa. Izlaz iz ovih procesa obično predstavljaju odvojeni hemijski elementi ili odvojena hemijski definisana jedinjenja.
 • Obuhvata:
 • -proizvodnju hemijskih elemenata (osim industrijskih gasova i osnovnih metala)
 • -proizvodnju neorganskih kiselina, osim azotne kiseline
 • -proizvodnju alkalija, luga i drugih neorganskih baza, osim amonijaka
 • -proizvodnju ostalih neorganskih jedinjenja
 • -prženje gvozdenih pirita
 • -proizvodnju destilovane vode
 • -proizvodnju obogaćenog urana i torijuma
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11
 • -proizvodnju azotnih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15
 • -proizvodnju amonijaka, del. 20.15
 • -proizvodnju nitrita i nitrata kalijuma, del. 20.15
 • -proizvodnju amonijum-karbonata, del. 20.15
 • -proizvodnju aromatizovane destilovane vode, del. 20.53
 • -proizvodnju osnovnih metala (pogledati oblast 24)
Category1
Category3