Category2

Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

 • Obuhvata proizvodnju hemikalija korišćenjem osnovnih procesa kao što su toplotno razbijanje i destilacija. Izlaz iz ovih procesa obično predstavljaju odvojeni hemijski elementi ili odvojena hemijski definisana jedinjenja.
 • Obuhvata:
 • -proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija:
 • *zasićenih i nezasićenih acikličnih ugljovodonika
 • *zasićenih i nezasićenih cikličnih ugljovodonika
 • *acikličnog i cikličnog alkohola, uključujući sintetičke etil-alkohole
 • *monokarbonskih i polikarbonskih kiselina, uključujući sirćetnu kiselinu
 • *ostalih jedinjenja s kiseoničnom grupom, uključujući aldehide, ketone, hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoničnim grupama
 • *organskih jedinjenja sa azotnom grupom, uključujući amine
 • *ostalih organskih jedinjenja, uključujući proizvode suve destilacije drveta (npr. drveni ugljen) i dr.
 • -proizvodnju sintetičkih aromatičnih proizvoda
 • -proizvodnju katrana iz uglja
 • -proizvodnju sirila
 • -proizvodnju sintetičkog glicerina
 • Ne obuhvata...
Category1
Category3