Category2

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i veštačkog kamena:
  • *kipova, predmeta sa udubljenim i ispupčenim reljefom, ukrasnih posuda, žardinjera, klupa i dr.
Category1
Category3