Category2

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

 • Obuhvata:
 • -proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sintetičkog kaučuka, nevulkanizirane, vulkanizirane ili tvrde gume:
 • *ploča, listova, traka, šipki i drugih profilisanih oblika od gume
 • *cevi, creva i šmrkova
 • *transportnih traka, prenosnog i pogonskog remenja
 • *sredstava za kontracepciju, cucli i termofora
 • *odevnih predmeta koji nisu šiveni nego samo lepljeni
 • *đonova od gume i drugih gumenih delova obuće
 • *konca i konopaca od gume
 • *gumiranog prediva i tkanina
 • *prstenova, prirubnica i zaptivača od gume
 • *obloga za valjke od gume
 • *gumenih dušeka na naduvavanje
 • *balona na naduvavanje
 • *gumenih četki
 • *cevi od tvrde gume
 • *češljeva, ukosnica, viklera i sl. od tvrde gume
 • *impregnisanog tekstila, prevučenog ili laminiranog gumom
 • *gumenih materijala za popravku guma za vozila
 • -proizvodnju gumenih seksi predmeta
 • -proizvodnju kapa za plivanje
 • -proizvodnju ronilačke odeće
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju kord tkanina za spoljne gume za vozila, del. 13.96
 • -proizvodnju odevnih...
Category1
Category3