Category2

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

 • Obuhvata:
 • -proizvodnju stonog i kuhinjskog posuđa i predmeta za toaletne potrebe od plastike
 • -proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plastike:
 • *kaciga, izolacionih elemenata, delova za električne vodove, opreme za kancelarije ili školske opreme, odevnih predmeta (ukoliko nisu šiveni nego su lepljeni), kućnih okova, statueta, prenosnog i pogonskog remenja, samolepljivih traka od plastike, plastičnih kalupa za cipele, plastičnih držača za cigare i cigarete, češljeva, plastičnih viklera, noviteta od plastike i dr.
 • Ne obuhvata proizvodnju:
 • -putnih predmeta od plastičnih masa, del. 15.12
 • -plastične obuće, del. 15.20
 • -plastičnog nameštaja, del. 31.01, 31.02, 31.09
 • -nepresvučenih madraca od plastike, del. 31.03
 • -sportskih rekvizita od plastike, del. 32.30
 • -igara i igračaka od plastike, del. 32.40
 • -medicinskih i stomatoloških pomagala od plastike, del. 32.50
 • -plastičnih medicinskih i stomatoloških pomagala, del. 32.50
 • -plastičnih oftalmoloških predmeta, del. 32.50
 • -tvrdih...
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here