Category2

Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -insekticida, rodenticida, fungicida, herbicida i akaricida
  • -sredstva protiv klijanja i sredstva za regulaciju rasta biljaka
  • -hemikalija za poljoprivredu
  • -biocidni proizvoda
  • -dezinfekcionih sredstava za korišćenje u poljoprivredi i druge načine korišćenja
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju sirila, del. 20.14
  • -proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15
  • -proizvodnju sredstava za čišćenje koja nemaju biocidno dejstvo, del. 20.41
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here