Category2

Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

 • Obuhvata proizvodnju smole, plastičnih masa i nevulkanizovanih termoplastičnih elastomera i mešavina smole po narudžbini kupca, kao i proizvodnju sintetičke smole na nestandardan način:
 • -proizvodnju plastičnih masa u primarnim oblicima:
 • *polimera, uključujući polimere etilena, propilena, stirola, vinilhlorida, vinilacetata, vinildenhlorida, vinilalkohola i akrilata
 • *poliamida
 • *fenolne i epoksidne smole i poliuretana
 • *alkidne i poliesterske smole i polietra
 • *silikona
 • *izmenjivača jona na bazi polimera i dr.
 • -proizvodnju celuloze i hemijskih derivata celuloze
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju veštačkih i sintetičkih vlakana, filamenata i prediva, del. 20.60
 • -drobljenje otpadaka od plastičnih masa, del. 38.32
Category1
Category3
Footer1
Footer2