Category2

Proizvodnja produkata koksovanja

  • Obuhvata:
  • -delatnost koksnih peći
  • -proizvodnju koksa i polukoksa
  • -proizvodnju koksnog gasa
  • -proizvodnju smolastog koksa
  • -proizvodnju gasa od koksa iz visokih peći
  • -proizvodnju sirovog koksa i katrana iz uglja
  • -aglomeraciju koksa
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju briketa od ugljenih goriva, del. 19.20
Category1
Category3