Category2

Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju građevinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna, slama, trska) koje su aglomerisane cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivima
  • -proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sličnim vlaknima:
  • *talasastih i drugih ploča, panela, crepova, cevi, rezervoara, oluka, korita, šolja, posuda, nameštaja, okvira za prozore i dr.
Category1
Category3