Category2

Proizvodnja proizvoda od plastike

  • Obuhvata preradu nove ili reciklirane plastične smole umeđufazne proizvode primenom raznih postupaka, npr. presovanjem, modeliranjem, izlivanjem u kalupe, ekstrudiranjem i dr. Za većinu tih postupaka važi da je proces proizvodnje takav da može da se napravi velika količina raznovrsnih proizvoda.
Category1
Category3
Footer1
Footer2