Category2

Proizvodnja računara i periferne opreme

 • Obuhvata proizvodnju i/ili sastavljanje računara svih vrsta, kao što su centralne jedinice, stoni računari, prenosni računari (laptopovi) i serveri, i računarske periferne opreme, kao što su oprema za skladištenje podataka, ulazne i izlazne jedinice (štampači, monitori, tastature i dr.). Računari mogu biti analogni, digitalni ili hibridni. Najčešći su digitalni računari i obavljaju sledeće:
 • (1) pamte program ili programe obrade, kao i podatke potrebne za trenutnu realizaciju programa
 • (2) mogu se programirati u skladu sa zahtevima korisnika
 • (3) izvode aritmetičke operacije koje odredi korisnik
 • (4) bez učešća ljudskog posredovanja izvode program obrade koji se od njih traži
 • Analogni računari mogu simulirati matematičke modele i sadrže sve elemente analognog upravljanja i programiranja.
 • Obuhvata proizvodnju:
 • -stonih računara
 • -centralnih jedinica
 • -laptopova
 • -pogonskih magnetnih diskova, flash drive uređaja i drugih uređaja za čuvanje podataka
 • -optičkih diskova (npr. CD-RW, CD...
Category1
Category3