Category2

Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -industrijske opreme za hlađenje i zamrzavanje
  • -uređaja za klimatizaciju, uključujući dodatke za glavne delove
  • -izmenjivača toplote i aparata za utečnjavanje vazduha i drugih gasova
  • -ventilatora za potkrovlje (ventilatora za zabate, krovnih ventilatora itd.), osim za domaćinstva
  • Ne obuhvata proizvodnju:
  • -opreme za hlađenje i zamrzavanje, za upotrebu u domaćinstvu, del. 27.51
  • -ventilatora za domaćinstvo, del. 27.51
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here