Category2

Proizvodnja sečiva

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju pribora za jelo (noževa, viljušaka, kašika i dr.)
  • -proizvodnju različitih predmeta za sečenje:
  • *brijača i nožića za brijanje (žileta)
  • *makaza i aparata za šišanje kose
  • *makaza za orezivanje i kresanje granja i dr.
  • -proizvodnju sablji, mačeva, bajoneta i dr.
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju posuđa, stonog ili servisnog metalnog posuđa, del. 25.99
  • -proizvodnju sečiva od plemenitih metala, del. 32.12
Category1
Category3