Category2

Proizvodnja sredstava za lepljenje

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju tutkala i njegovih derivata, lepkova i pripremljenih lepila, uključujući i lepljiva sredstva na bazi gume
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju želatina i njegovih derivata, del. 20.59
Category1
Category3