Category2

Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -talasastog papira i kartona
 • -ambalaže od talasastog papira i kartona
 • -ambalaže od papira i kartona
 • -sklapajuće ambalaže od kartona
 • -ambalaže od punog kartona
 • -vreća i kesa od papira
 • -kancelarijskih registratora, mapa i sličnih proizvoda
 • Ne obuhvata proizvodnju:
 • -koverata, del. 17.23
 • -oblikovanih i presovanih predmeta od papirne pulpe (npr. kartona za pakovanje jaja, papirnih ploča od modelirane celuloze) i dr., kao ni predmeta od talasastog papira i kartona, del. 17.29
Category1
Category3