Category2

Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju tekstilnih prekrivača za pod: tepiha, ponjava, asura i dr.
  • -proizvodnju iglanih podnih obloga od filca
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju prekrivača za pod - od plute, gume ili plastičnih materijala, čak i u slučaju kada im je osnova od tekstila, del. 16.29
  • -proizvodnju otirača i pokrivača od pletarskih materijala, del. 16.29
  • -proizvodnju linoleuma ili drugih tvrdih prekrivača za pod, del. 22.23
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here