Category2

Proizvodnja veštačkih vlakana

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -veštačkih filamenata
  • -veštačkih jednožičnih prediva, uključujući i predivo visokog stepena čvrstoće i teksturirana prediva
  • -veštačkih monofilamenata ili traka
  • Ne obuhvata:
  • -predenje veštačkih vlakana, del. 13.10
  • -proizvodnju konca za šivenje od veštačkih filamenata, del. 13.10
  • -veštačkih sečenih vlakana, nevlačenih, nečešljanih niti na drugi način pripremanih za predenje
Category1
Category3