Category2

Proizvodnja vlakana celuloze

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju beljene, polubeljene i nebeljene drvne celuloze mehaničkim, hemijskim (rastvaranjem ili bez rastvaranja) ili poluhemijskim postupkom
  • -proizvodnju celuloze od pamučnih vlakana i sl.
  • -odstranjivanje štamparske boje i proizvodnju celuloze od otpadnog papira
Category1
Category3