Category2

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

  • Obuhvata:
  • -praćenje trgovinskih ili drugih transakcija u poslovanju
  • -izradu finansijskih izveštaja i proveru tih izveštaja
  • -reviziju finansijskih izveštaja
  • -pripremanje ličnih i poslovnih prijava za plaćanje poreza
  • -savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr.
  • Ne obuhvata:
  • -obradu podataka i tabeliranje, del. 63.11
  • -savetodavne poslove kao što su organizovanje računovodstvenih sistema i postupaka budžetske kontrole, del. 70.22
  • -prikupljanje računa, del. 82.91
Category1
Category3