Category2

Rezanje i obrada drveta

 • Obuhvata:
 • -obradu i rezanje drveta
 • -testerisanje, struganje i obradu drveta mašinama
 • -proizvodnju drvenih železničkih pragova
 • -proizvodnju profilisanih drvenih proizvoda
 • -proizvodnju nesastavljene drvene građe za patosiranje
 • -proizvodnju drvene vune, drvnog brašna, cepki, iverja i dr.
 • -sušenje drveta
 • -impregnaciju ili hemijsku obradu drveta uz korišćenje zaštitnih sredstava ili drugih materijala
 • Ne obuhvata:
 • -sečenje trupaca i grubu obradu drveta u šumi, del. 02.20
 • -proizvodnju furnira, šper, slojevitih, vlaknastih i iverastih ploča, del. 16.21
 • -proizvodnju šindre i tesanog drveta, del. 16.23
 • -proizvodnju briketa od drveta za loženje, del. 16.29
Category1
Category3