Category2

Ribarstvo i akvakulture

  • Oblast obuhvata ulov i uzgoj riba i drugih vodenih organizama. U ribarstvo spadaju lovljenje morskih ili slatkovodnih riba, rakova, mekušaca, sakupljanje i gajenje školjki i drugih morskih produkata (npr. bisera, sunđera, algi i dr.). Ovde spadaju i delatnost ribnjaka i uzgoj drugih vodenih organizama.
  • Ne obuhvata:
  • -preradu riba, mekušaca i školjki koja se obavlja u pogonima na kopnu ili u posebnim plovećim fabrikama za preradu ribe, del. 10.20
  • -izgradnju i popravku brodova i čamaca, del. 30.1 i 33.15
  • -sportski ili rekreacioni ribolov, del. 93.19
Category1
Category3