Category2

Sakupljanje šumskih plodova

  • Obuhvata:
  • -sakupljanje divljih plodova: pečuraka, tartufa, jagoda, borovnica, lešnika, kestena i dr.
  • -sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kaučukove smole, plute, laka, smole, balzama, žira, divljeg kestena, mahovine, lišajeva i dr.
  • Ne obuhvata:
  • -gajenje šumskih proizvoda, osim hrasta plutnjaka, del. 01
  • -gajenje pečuraka ili tartufa, del. 01.13
  • -gajenje drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća, del. 01.25
  • -sakupljanje drva za ogrev, del. 02.20
  • -rezanje i obradu drveta, del. 16.10
Category1
Category3