Category2

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

  • Obuhvata sakupljanje, tretman i odlaganje otpada (otpadnih materija). Takođe obuhvata odvoženje otpada i obavljanje pripremnih radnji za tretman na pr. (razvrstavanje otpada u posebne tokove otpada).
Category1
Category3