Category2

Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom

 • Obuhvata:
 • -dekontaminaciju zemljišta i podzemnih voda na mestu zagađenja korišćenjem mehaničkih, hemijskih ili bioloških metoda
 • -dekontaminaciju industrijskih postrojenja ili lokacija, uključujući nuklearna postrojenja i lokacije
 • -dekontaminaciju i čišćenje površinskih voda od zagađenja koje je posledica akcidenta, kao što je sakupljanje zagađivača ili primena hemikalija
 • -čišćenje naftnih mrlja i drugih zagađivača na zemlji, u površinskim vodama, u morima i okeanima, uključujući i priobalje
 • -odstarnjivanje/smanjivanje otrovnih materija, azbesta, olovnih boja i drugih otrovnih materija
 • -ostalo specijalizovano čišćenje i saniranje životne sredine
 • Ne obuhvata:
 • -uništavanje štetočina u poljoprivredi, del. 01.61
 • -prečišćavanje vode, del. 36.00
 • -tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21
 • -tretman i odlaganje opasnog otpada, del. 38.22
 • -čišćenje puteva, pranje ulica i odstranjivanje leda i snega, del. 81.29
Category1
Category3