Category2

Satelitske telekomunikacije

  • Obuhvata upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem satelitske telekomunikacione infrastrukture. Uključena je i isporuka korisnicima vizuelnih, zvučnih i tekstualnih programa primljenih od kablovskih mreža ili radio-mreža, preko satelitskih sistema.
  • Jedinice koje su svrstane u ovu delatnost obično ne proizvode programe.
  • Obuhvata i internet pristup od strane operatora satelitske infrastrukture.
  • Ne obuhvata preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90.
Category1
Category3