Category2

Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

  • Obuhvata:
  • -sečenje, oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u građevinarstvu, na grobljima, u izgradnji puteva, za pokrivanje krovova i dr.
  • -proizvodnju kamenih stolova i klupa
  • Ne obuhvata:
  • -aktivnosti koje se obavljaju u kamenolomima, kao što je gruba obrada kamena, del. 08.11
  • -proizvodnju mlinskog kamenja, brusnog kamenja i sličnih proizvoda, del. 23.9
Category1
Category3