Category2

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

 • Obuhvata skupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode za potrebe domaćinstava i industrije. Uključeni su skupljanje vode iz različitih izvora i distribucija vode, kao i rad sistema za navodnjavanje; nisu uključene usluge navodnjavanja ni slične pomoćne usluge u poljoprivredi.
 • Obuhvata:
 • -skupljanje vode iz jezera, reka, bunara, sa izvora i sl.
 • -skupljanje kišnice
 • -prečišćavanje vode
 • -obradu vode u industrijske i druge svrhe
 • -desalinizaciju morske ili podzemne vode kao glavne aktivnosti u proizvodnji vode
 • -distribuciju vode cevovodom, vozilom-cisternom ili na drugi način
 • -rad kanala za navodnjavanje
 • Ne obuhvata:
 • -rad opreme za navodnjavanje za potrebe poljoprivrede, del. 01.61
 • -obradu otpadnih voda radi sprečavanja zagađenja, del. 37.00
 • -cevovodni transport vode, del. 49.50
Category1
Category3