Category2

Snabdevanje parom i klimatizacija

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -i distribuciju pare i tople vode za grejanje i u druge svrhe
  • -i distribuciju hladnog vazduha i vode
  • -leda u svrhe hlađenja hrane i u neprehrambene svrhe
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here