Category2

Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti

 • Obuhvata obezbeđivanje smeštaja i nege (bez licence za bolničku negu) mentalno obolelim licima i licima s bolestima zavisnosti. Ustanove pružaju smeštaj, hranu, nadzor, zaštitu, konsultovanje i neke oblike zdravstvene nege.
 • Obuhvata:
 • -delatnost ustanova sa smeštajem:
 • *ustanove za tretman zavisnika od alkohola i droge
 • *domove za psihijatrijski oporavak
 • *domove za smeštaj lica sa emocionalnim problemima
 • *ustanove za lica s teškoćama u mentalnom razvoju
 • *dnevne bolnice za mentalno zdravlje
 • Ne obuhvata:
 • -bolnice za mentalno zdravlje, del. 86.10
 • -socijalni rad sa obezbeđenim smeštajem i privremena skloništa za beskućnike, del. 87.90
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here