Category2

Spoljni poslovi

  • Obuhvata:
  • -spoljne poslove, aktivnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri međunarodnim organizacijama
  • -rukovođenje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan državnih granica
  • -pružanje pomoći stranim zemljama bez obzira na to da li se pomoć upućuje preko međunarodnih organizacija
  • -pružanje vojne pomoći stranim zemljama
  • -upravljanje spoljnom trgovinom, međunarodnom finansijskom i tehničkom pomoći
  • Ne obuhvata:
  • -međunarodnu zaštitu lica izbeglih sa područja zahvaćenih katastrofom ili konfliktnim situacijama, del. 88.99
Category1
Category3