Category2

Štampanje i štamparske usluge

  • Obuhvata štampanje novina, knjiga, periodičnih publikacija, poslovnih obrazaca, čestitki i drugih materijala, i operacije povezane sa štampanjem kao što su povezivanje knjiga, izrada grafičkih matrica i priprema podataka za štampu. Štampanje se može obavljati različitim tehnikama i na raznim materijalima.
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here