Category2

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

  • Obuhvata štampanje proizvoda kao što su časopisi, knjige, periodične publikacije, poslovni obrasci, čestitke i drugi materijal, kao i s tim povezane pomoćne aktivnosti, npr. povezivanje knjiga, izrada grafičkih matrica, priprema podataka za štampu itd. Procesi koji se koriste u štampanju uključuju veliki broj metoda za prenos sadržaja s matrice ili ekrana na medijum kroz litografsko, gravirno, ekransko ili fleksografsko štampanje.
  • Krajnji štampani proizvod (povezana i ukoričena knjiga, grafička matrica, kompjuterska disketa ili datoteka) skoro uvek predstavlja proizvod tih postupaka.
  • U štamparstvo takođe spadaju i različite metode prenosa slika sa grafičke matrice, ekrana ili računarske datoteke na medije kao što su papir, plastika, metal, tekstilni proizvodi ili drvo. Najznačajniji prenos slika je sa grafičke matrice ili slike sa ekrana na medije (litografija, gravura, visoka štampa, duboka štampa, sitoštampa itd.). Sve se češće koristi nova tehnologija pri kojoj računarski...
Category1
Category3