Category2

Štampanje novina

  • Obuhvata:
  • -štampanje novina i drugih periodičnih publikacija koje izlaze najmanje četiri puta nedeljno
  • Ne obuhvata:
  • -izdavanje štampanih materijala, del. 58.1
  • -fotokopiranje dokumenata, del. 82.19
Category1
Category3