Category2

Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna

  • Obuhvata:
  • -štavljenje, bojenje i doradu kože
  • -proizvodnju semišovane, pergamentne, lakovane ili metalizirane kože
  • -proizvodnju kompozitne kože na prirodnoj osnovi
  • -doradu krzna i kože s dlakom: struganje, češagijanje, štavljenje, beljenje, šišanje, čupanje i bojenje
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju sirove kože, del. 01.4
  • -proizvodnju sirove kože u klanicama, del. 10.11
  • -proizvodnju kožne odeće, del. 14.11
  • -proizvodnju imitacije kože koja nije zasnovana na prirodnoj koži, del. 22.19 i 22.29
Category1
Category3
Footer1
Footer2